الرئيسية / أخبار و مستجدات / نداء توادا لمسيرة 23 أبريل بالرباط Aɣuri n twada n imaziɣn (بأربع لغات)

نداء توادا لمسيرة 23 أبريل بالرباط Aɣuri n twada n imaziɣn (بأربع لغات)

ⴰⵔ  ⵜⴰⵇⵇⵔⴰ « ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ » ⵉ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵏⴰⵙⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵖⵏⵙⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵉⵎⵓⴽⵔⴰⵜⵉⵜⴼⴰⴷ ⴰⵏ ⵏⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ :

« ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⴷⴷ ⵜⵍⴽⴽⴰⵡⵜ , ⵜⵓⴽⴽⵕⴹⴰ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵉⵏ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».

ⴰⵢⴰ ⵏⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵖⵓⵢⵢ ⵅⴼ :

 • ⵜⵏⵓⵖⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵅⴰⴼⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ «ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵅⴰⵍⵇ» ⵉⵣⵎ.
 • ⴰⴱⴽⴽⴰⴹ ⴰⵙⵔⵜⴰ ⴷⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴰⵅⴰⴼⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ«ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴼⵉⴽⵔⵉ » .
 • ⴰⵙⴽⵔⴼ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ «ⵄⴱⴷⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⵉⴷⵓⵚⴰⵍⵃ» ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ.
 • ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ « ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵓⵄⴹⵉⵛ, ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵓⵙⴰⵢⴰ ».
 • ⴰⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ «ⵔⵉⴼⵉⵏⵓⴽⵙ ».
 • ⴰⵙⴽⵔⴼ ⵏ «ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⴼⵅⵅⴰⵔ » ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ.
 • ⵎⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜⵜⵉ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ( ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ, ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴰⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014 …)
 • ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⴽⴽⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴹⵕ ⵏ ⵓⴹⴼⵕ ⴰⴱⵓⵍⵉⵙ ⵉ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴽⵔⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ.
 • ⴰⵣⵍⵓⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵜⴱⴰⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ( ⵉⵎⵉⴹⵕ, ⵉⴼⵔⴰⵏ…)
 • ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵖ ⵉ ⵜⵖⵏⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵢ ⴼ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵯⵎⵎⵉⵔ.
 • ⴰⵖⵓⵢⵢⵉ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴳⴰⵏ ⴹⵓⵕⴹⵏⵉⵏ ⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ( ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ, ⵉⵎⵉⴹⵕ, ⴰⵏⴳⵉ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ….)
 • ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⵉⵍⵉ ⴰⵜ ⵏⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ

ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ

ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

      تدعو “توادا ن ايمازيغن ” جميع مناضلي القضية الأمازيغية من التنظيمات والفعاليات وكافة الأصوات الديمقراطية والحقوقية إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية التي دعت إليها “حركة توادا” تحت شعار:

  ايمازيغن من أجل وقف الحكرة، نهب الثروة والميز ضد الأمازيغية  “

    وذالك للتنديد والتأكيد على:

 • الإغتيال السياسي في حق شهيد القضية الأمازيغية ” عمر خالق.
 • بالجريمة السياسية في حق الشهيد”محسن فكري.
 • الإعتقال السياسي في حق مناضل القضية الأمازيغية “عبد الرحيم ادوصالح.
 • كشف حقيقة اغتيال الفنان الأمازيغي “ريفينوكس.
 • استمرار إعتقال “كمال الدين فخار” ومجموعته من طرف نظام الجنرالات بالدزاير وضرورة الإفراج الفوري عنه .
 • إقرار دستور ديمقراطي شكلاً ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، فيدرالية .
 • ضد الإقصاء والتهميش المشرعن من قبل المخزن في حق إيمازيغن والأمازيغية على كافة الأصعدة (التعليم، الإعلام، منع الأسماء الأمازيغية، إحصاء 2014).
 • ضد سياسة نزع الأراضي من ملاكها الأصليين وإسقاط كافة المتابعات في حق المناضلين (يوسف بن الشيخ).
 • نهب المال العام واستغلال الثروة المعدنية ( إميضر،افران…).
 • تنديداً بتجاهل المخزن لأحداث وقضايا أساسية للشعب ( ضحايا فيضانات الجنوب ،مطالب ساكنة الريف، ساكنة إميضر …).
 • تنديداً بالمقاربة البوليسية والعسكرة لأي حراك إحتجاجي ( حراك الريف، إميضر ، غرداية بالجزائر ).
 • تدريس الأمازيغية وبحرفها الأصلي تيفيناغ في جميع أسلاك التعليم لكافة المغاربة.

       وذلك يوم 23 أبريل 2017-2967 على الساعة الحادية عشر صباحاً انطلاقا من باب الأحد بتامسنا (الرباط) .

كونو في الموعد

عن المجلس الوطني الفيدرالي

لحركة توادا ن ايمازيغن

 

شاهد أيضاً

دعوة الحركة الأمازيغية بأكادير لتخليد ذكرى الشهيد حسن إبيقس

تخليدا لذكرى اغتيال شهيد القضية الأمازيغية حسن إبيقس تعتزم الحركة الأمازيغية بأكادير تنظيم شكل نضالي، …

تعليق واحد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه:
Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube